Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Pharos samenvatting H5 Alle hens aan dek

Geschiedenis


Niveau: 4 VWO

Taal:

Opmerking: Pharos Geschiedenis2 4VWO Hoofdstuk 5 Alle Hens Aan Dek


Bekeken: 4964 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
§1 Algemeen was men van mening dat de Nederlandse vloot in haar eentje de omvang van de gezamenlijke vloten van Engeland, Frankrijk en Spanje overtrof.

Oorzaken groei en bloei handel en scheepvaart Nederland

- Technische ontwikkelingen (andere schepen, modellen)

- Nederland lag op het snijpunt van handelsroutes (Noordzee, Maas, Rijn etc)

- Mentaliteit (harde werkers)

1621 WIC heeft dan handel met Amerika, Westkust van Afrika, en doet aan kaapvaart tegen Spanje.

1602 VOC alleenrecht handel met Oost Afrika en Azië, het VOC mag handelsposten, verdragen en oorlog sluiten/voeren.

Amsterdam was het centrum van graanhandel, er kwam goedkoop graan uit Oost Europa en uit het Oostzee gebied, door die goedkope graan uit andere landen specialiseren de Nederlandse boeren zich. In het Oosten van Nederland wordt in veel handelsgewassen gespecialiseerd en in het westen wordt er gespecialiseerd in veeteelt.§2 Scheepvaart was geen pretje veel levensbedreigende gevaren zoals: onvoldoende/slecht voedsel, scheurbuik, schipbreuken, kaapvaart.

Inkomsten van zeemannen:

- Gage

- Viering (doormiddel van handel)

- Premie (bijvoorbeeld bij een snelle thuiskomst)

- Soms buitgeld§3 Frankrijk in oorlog met Engeland, Frankrijk vaardigde een decreet uit Continentaal Stelsel om Engeland economisch te verzwakken. Het Continentaal Stelsel houdt in dat Engelse producten geboycot worden; de handel wordt stop gezet met Engeland. Die boycot trof hard de Nederlandse economie, alle handel was stopgezet met Engeland omdat Engeland geboycot moest worden, dus de Nederlanders hadden minder inkomsten. Toch was er wel smokkelvaart, maar was ten strengste verboden. Na de val van Napoleon kon Nederland niet meer concurreren in handel en scheepvaart met Engeland. Toen werd de Nederlandse Handel-Maatschappij opgericht, die richtte het cultuurstelsel op dat hield in dat de Javanen in plaats van landrente betalen moesten werken voor Nederland of een gedeelte van zijn oogst af te staan aan Nederland. Dat leverde de Nederlandse schatkist veel op. Maar in 1848 toen er een liberale stroming kwam waren de liberalen tegen heet cultuurstelsel, het zou de Nederlandse ondernemer geen vrijheid geven en geen voordeel aan de Javanen. Rond 1870 werd het cultuurstelsel ingetrokken, de Nederlanders maakte niet veel verlies, want rond die tijd werd ook het Suezkanaal aangelegd daardoor was Nederlands-Indië beter bereikbaar.§4 Door de toegenomen welvaart konden mensen meer luxeproducten kopen. Openbaar dronkenschap was daarom een groot probleem. Maar er waren ook armere arbeiders. Ook was er kinderarbeid maar dat werd door het “kinderwetje van Van Houten” afgeschaft. Toch waren er ook nog andere problemen, de werkomstandigheden van volwassenen waren bar slecht, ook waren de lonen laag. Ook waren de woonomstandigheden slecht. De kerk, de gemeente en particuliere instellingen vulde het inkomen van de allerarmste wat aan.