Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Alcoholisme

Spreekbeurt Maatschappijleer


Niveau: 4 HAVO VWO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 5727 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Spreekbeurt maatschappijleer C2H5OH

We doen onze spreekbeurt over alcoholisme. Meestal hebben we het over alcohol, omdat er in bier ongeveer evenveel alcohol zit als in wijn of sherry. Dat komt omdat door de standaard glazen de dranken met de hoogste alcoholpercentages in het kleinste glas komen, waardoor in alle dranken ongeveer 12 cm3 pure alcohol zit.

De geschiedenis van alcohol:

Het gebruik van alcohol is al eeuwen oud. Er werd al een bierbrouw recept gevonden op een kleitafel die 5000 jaar oud was. In het jaar 3000 jaar voor Christus kenden de Egyptenaren vier soorten bier. Het eerste teken van alcoholgebruik werd op op een muurtekening gevonden. Het bier werd gemaakt door gerstebrood licht te bakken en daarna verder te laten gisten in water. Sinds dien komt er in erg veel culturen alcohol voor.

Vroeger werd alcohol vooral als medicijn gebruikt. Later, vooral in de tijd van de Grieken werd alcohol voor religieuze doelen gebruikt, vooral in de vorm van wijn.

In de het begin van de middeleeuwen was alcohol erg schaars en duur, en het werd alleen door de hogere sociale klassen gedronken. Toen in de late middeleeuwen het distilleren werd uitgevonden kwam er een massa produktie van alcohol-houdende dranken die nu voor meer mensen te betalen was. Het eeuwenoude gebruik van alcohol als medicijn, voedsel en als religieus symbool heeft er voor gezorgd dat alcohol in onze cultuur verankerd is en daarom ook niet meer weg te denken is.

Het alcohol gebruik van de laatste tijd:

In 1880 dronken we in Nederland 7 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. Toen er een drankbestrijdings beweging op gang kwam daalde het gebruik tot 2 liter per hoofd per jaar. In 1960 werd dat echter weer 6 liter phpj en in 1980 dronken we 8,2 liter phpj, gelijk aan 663 glazen alcoholhoudende drank Het drankprobleem is dus een groot probleem voor Nederland en de rest van de wereld.

Hoe worden alcoholhoudende dranken gemaakt?

Bier wordt gemaakt door gerst te pletten, te mengen met water en dan te koken. Het bier gaat na afgekoeld te zijn gisten. Na toevoeging van `hop`, een middel dat de smaak geeft en het bederf tegen gaat is het bier klaar.

Wijn ontstaat door het natuurlijke gistingsproces van vruchten, bij wijn voornamelijk druiven.

gedistilleerde dranken worden gemaakt door gegist dranken te verhitten zodat er pure alcohol vrijkomt. Dit kan dan bij een drank gedaan worden zodat het percentage alcohol oploopt.

Alcoholisme

Alcoholisme, het te veel drinken, wordt gezien als een ziekte. Verslaafden aan alcohol zijn meestal zowel geestelijk als lichamelijk aan alcohol verslaafd. Het einde van een ernstige verslaving is vaak hevige hersen schade, het zogenaamde dom-drinken en uiteindelijk een vroegtijdige dood. Er zijn meer mannen verslaafd dan vrouwen, maar de laatste jaren stijgt het gebruik van alcohol bij jongeren en vrouwen sterker dan bij mannen.

Een verslaving aan alcohol moet je ontwikkelen. Het is niet zo als met sommige hard-drugs dat je er gelijk verslaafd aan bent, maar op den duur raak je eraan verslaafd. De reden waarom veel mensen gaan drinken zijn voornamelijk:

Bij psychische moeilijkheden: men wil zich`moed' indrinken.

Voor de gezelligheid: Als je uit gaat met gezellige drinkers wordt er vaak erg veel 'meegedronken'.

Een verslaving aan alcohol is dus een langzaam proces. In het begin ga je drinken. Dan wordt de drank belangrijker dan relaties, werk, reputatie en uiteindelijk lichamelijke gezondheid. Uiteindelijk verliest de verslaafde de controle over wanneer hij of zij alcohol gaat gebruiken, het lichaam heeft het op een gegeven moment nodig.

Alcohol heeft een vergiftigende werking op het lichaam. De effecten op de organen zijn erg groot. Ook de hersens leiden eronder. Zo kan men van te veel alcohol blackouts, hallucinaties, plotselinge en hevige stemmingsveranderingen krijgen en van erg veel alcohol zelfs in een dodelijk coma krijgen.

De benadering van alcohol op de werkplek.

In het bedrijfsleven kunnen de gevolgen van het gebruik van alcohol, medicijnen en drugs op verschillende manieren naar voren komen. Bijvoorbeeld via de risico's, in het verzuimbeleid, het periodiek geneeskundig onderzoek. Maar ook door (bijna-) ongevallen, of door het disfunctioneren van individuele medewerkers als gevolg van het gebruik van middelen.

Problemen door het gebruik van alcohol, medicijnen en drugs komen vaker voor dan men zich realiseert. Geschat wordt dat alleen al voor alcohol geldt dat 3 tot 6 procent van de beroepsbevolking in Nederland probleemdrinker is. Dat kost bedrijven en instellingen geld en bovendien vormen probleemdrinkers een bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van anderen en zichzelf.Cijfers over de gevolgen van alcohol:

Het alcohol gebruik in de Verenigde Staten: In de V.S. gaan er per jaar ongeveer 97.000 mensen dood aan de gevolgen van alcohol. De kosten die dat met zich mee brengt zijn 100 miljard dollar per jaar in de VS. In Nederland kost het alcoholisme de samenleving 6 miljard gulden per jaar. Deze kosten zijn berekent op basis van een lagere produktiviteit, ziekte verzuim, verkeersongevallen en kosten voor de gezondheidszorg. In Nederland zijn 300.000 mensen die meer dan 12 glazen alcohol per dag drinken. Voor hulp is 150 miljoen gulden beschikbaar. Hetzelfde bedrag is voor de ca. 25.000 drugverslaafden uitgetrokken.

Alcohol is dus over de gehele wereld een groot probleem.

In Nederland wordt er per jaar voor 9,8 miljard gulden aan alcoholhoudende dranken besteed. De overheid krijgt via accijnzen 1,8 miljard gulden dat valt dus in het niets bij de 6 miljard die het de overheid ieder jaar weer kost.

Waarom kan de één beter tegen alcohol dan de ander?

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de één beter tegen alcohol kan dan de ander, maar het heeft voornamelijk te maken met of de maag gevuld is en wat het lichaamsgewicht is. Mannen kunnen meer alcohol verdragen dan vrouwen.

Alcohol hoeft niet eerst, zoals veel andere stoffen verteerd te worden in de maag. Het komt vrij snel in de bloedbaan terecht. Alcohol lost goed op in water. Aangezien ons lichaam voor 2/3 uit vocht bestaat zal een mager persoon met minder vocht een hogere concentratie alcohol in zijn lichaam hebben en deze persoon zal dus minder goed tegen alcohol kunnen.

Op een gevulde maag kan alcohol makkelijker worden afgebroken.

De lever is het orgaan dat giftige stoffen zoals alcohol afbreekt. De lever doet ongeveer een uur over 3/4 glas alcohol.

De gevolgen van alcohol in het verkeer zijn erg groot. Bij zo`n 9% van alle verkeersdoden was er alcohol in het spel. Waarom stapt een dronken of aangeschoten persoon dan achter het stuur? Uit een onderzoek naar de kans op ongelukken in het verkeer bleek de kans op een ongeval van af een bloedalcoholgehalte van 0,5% sterk op te lopen. De proefpersonen zelf dachten juist beter te rijden dan in nuchtere toestand. Dit voorbeeld geeft duidelijk aan hoe het eigen oordelings vermogen aangetast wordt en het zelfvertrouwen vergroot. Een dronken of aangeschoten persoon die achter het stuur gaat denkt dus zelf dat hij juist beter kan rijden. Daar komen ongelukken van. (leestekst)De andere gevaren van Alcohol:

Erg gevaarlijk is ook de combinatie van alcohol en geneesmiddelen. Vooral bij slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen is deze combinatie slecht. Deze middelen hebben net als alcohol een verdovende werking op het centrale zenuwstelsel. De effecten van alcohol en medicijnen vullen elkaar niet alleen aan, maar versterken elkaar ook nog eens. Dit noemt men het 2+2=5 effect. Dit kan leiden tot een coma of een hartstilstand.

De hulpverlening:

Er zijn een aantal organisaties die je kunnen helpen af te kicken van een alcohol verslaving. De bekendste is de AA, de anonieme alcoholisten waar voornamelijk ex-verslaafden de drinkers proberen te helpen. Er zijn zo`n 160 AA-groepen in Nederland. Er zijn ook andere instellingen zoals de CAD`s de consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs. Bij deze instelling is er voornamelijk professionele hulp.

Toch is het alcohol probleem moeilijk op te lossen. Is iemand eenmaal verslaafd dan is die persoon meestal niet in staat blijvend af te kicken. Dat komt voornamelijk omdat de motivatie ontbreekt. Alcoholisten kicken af voor familie, vrienden of omdat de rechter ze heeft laten kiezen tussen afkicken of de cel in.

De beste oplossing is de preventie van alcoholisme. Ouders moeten hun kinderen het gebruik van alcohol niet verbieden. Daardoor krijgt het kind alleen maar de behoefte stiekem veel te gaan drinken. Ouders moeten kinderen de omgang met alcohol leren.Slot:

het alcoholgebruik in Nederland is de laatste jaren aan het dalen. Dat geldt ook voor een aantal alcoholproblemen, zoals rijden onder invloed.

Toch ligt het gebruiksniveau nog steeds zo hoog en zijn de problemen die met het alcoholisme meekomen zo ernstig dat er nog steeds veel aandacht aan moet worden besteed.