Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Biologie Thema 1 afval Jaar 2

Samenvatting Biologie


Niveau: 2 VWO

Taal:

Opmerking: T is een vrij makkelijk proefwerk en met deze samenvatting kom je er wel.


Bekeken: 5820 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Biologie samenvatting.
Begrippen:
Wat betekent:
1. Biologisch afbreekbaar afval? 2. Niet-biologisch afbreekbaar afval? 3. voedselketen? 4. voedselweb? 5. schakel? 6. consumenten, producenten en reducenten? 7. KCA? 8. recycling? 9. composteren? 10. Hergebruik? 11. piramide van aantallen? 12. piramide van biomassa? 13. biomassa? 14. energiestroom? 15. rooster? 16. voorbezinkingstank? 17. beluchtingstank? 18. nabezinktank? 19. rioolslib?

Antwoorden:
1. afval dat door de bacteriën en schimmels kan worden afgebroken.
2. afval dat niet door bacteriën en schimmels kan worden afgebroken.
3. een reeks soorten organismen, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort.
4. een netwerk van met elkaar samenhangende voedselketens.
5. een deel van een voedselketen.
6. producenten: planten, consumenten: mensen en dieren, reducenten: bacteriën en schimmels.
7. Klein chemisch afval: chemisch afval van huishoudens.
8. afvalproducten gebruiken als grondstoffen voor nieuwe producten.
9. reducenten breken het gft-afval af tot compost.
10. opnieuw gebruiken van afgedankte producten.
11. geeft van elke schakel van een voedselketen et aantal organismen weer.
12. geeft van elke schakel van een voedselketen de biomassa weer.
13. het totale gewicht van alle energierijke stoffen van een organisme.
14. in een voedselketen worden energierijke stoffen doorgegeven aan de volgende schakel van de voedselketen.
15. houdt grote stukken afval tegen.
16. door de langzame stroming van het rioolwater zakt veel afval naar de bodem.
17. bacteriën breken stukjes afval af.
18. de overgebleven afvaldeeltjes bezinken.
19. afval uit de bezinktanks. Dit afval wordt gedroogd en vervolgens gestort en gebrand.

Overige informatie:
- Biologisch afbreekbaar afval houdt in:
Afval van planten, dieren of mensen.
Afval van producten gemaakt van delen van dieren of planten
- niet biologisch afbreekbaar afval houdt in:
Afval dat alléén door de mens kan worden gemaakt.
- voedselketen begint altijd met een plantensoort
- fotosynthese: water + co2 + zonlicht (zonne-energie) = glucose + zuurstof.
- een plant heeft nodig:
Voedingsstoffen uit de grond
Glucose
- Het huisvuil in zeven groepen:
1. gft-afval. 2. papier en karton. 3. plastic en andere kunststoffen. 4. glas. 5. textiel. 6. metalen. 7. overig afval.
- Manieren voor gescheiden afvalinzameling:
1. gft-afval in de gft-container. 2. papier en karton in speciale papierbakken. 3. glas, blik, plastic, kunststof flessen en textiel in speciale bakken of bollen. 4. KCA bij de gemeentedepot, bedrijven of chemokar.
- kenmerken van methoden van afvalverwerking:
Gescheiden inzameling – voordeel  maakt milieuvriendelijke verwerking mogelijk. Recycling – voordeel  besparing van grondstoffen. Composteren – voordeel  voedingsstoffen van gft komen bij planten terecht. Storten – voordeel  Makkelijk en goedkoop, nadeel: veroorzaakt stank en ongedierte en kans op bodemvervuiling. Verbranden in verbrandingsoven – voordeel  kost weinig ruimte en er kan energie worden opgewekt. Nadeel: luchtvervuiling en er blijven resten over.
- Twee oorzaken van het toenemen van afval:
1. groei van de welvaart. 2. groei van de bevolking.
- activiteiten om afval te verminderen:
1. hergebruik. 2. zoweinig mogelijk wegwerpartikelen gebruiken.
- piramide van aantallen/biomassa:
In een voedselketen wordt het aantal organismen in elke schakel kleiner. Als dat niet het geval is, heeft de piramide v. aantallen geen piramide vorm meer.
In een voedselketen wordt de biomassa in elke volgende schakel kleiner.
- In elke schakel van een voedselketen verdwijnt er energie:
Door sterfte van planten en dieren, uitwerpselen en energiegebruik.
Het overgebleven deel van de energierijke stoffen wordt gebruikt voor de groei.
- In glucose zitten ook belangrijke stoffen voor de plant zelf.