Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Levensbeschouwing

Samenvatting Levenbeschouwing


Niveau: 1 VWO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 9056 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is een kijk op het leven en begint met stilstaan bij het leven zelf. Levensbeschouwing begint met stilstaan bij het leven, omdat je alleen dan een eigen kijk of een eigen visie op het leven kan ontwikkelen. Je kunt dan ook de levensbeschouwingen van anderen tot je door laten dringen. Als je overal voorbij rent, kun je dit allemaal niet goed tot je door laten dringen.

Bij levensbeschouwing gaat het meestal om de waarom-vraag. Bij andere vakken gaat het meestal om de hoe-vraag. Er zijn wel een paar uitzonderingen zoals: Hoe moet je leven? of Hoe is de aarde ontstaan?
Op de hoe-vraag is vaak maar één goed antwoord mogelijk. Bijv. Hoe heet de hoofdstad van Frankrijk? = Parijs.
Op een waarom-vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk. Dus er is nooit een definitief antwoord. Het antwoord is persoonlijk.

Door de waarom-vragen bij levensbeschouwing krijg je een kijk of visie op het leven. De betekenis van het woord levensbeschouwing is ook kijken naar het leven, een eigen kijk op het leven krijgen.

De waarom-vragen worden in het vak levensbeschouwing wel beantwoord. We kijken namelijk naar de verschillende antwoorden van heel veel verschillende mensen op levensbeschouwelijke vragen.
Maar ze worden ook weer niet beantwoord omdat er niet één definitief antwoord mogelijk is. Eigenlijk zijn alle antwoorden goed. Er zijn ook zo veel verschillende manieren om de waarheid te vertellen.


Andere hoe-vragen:

Hoe noemen we de temperatuur waarop water kookt?
Hoe oud is President Bush?
Hoe hoog is de Mt. Blanc?

Andere levensbeschouwelijke vragen:

Wat is de zin van het leven?
Waarom ben ik op aarde?
Waarom is er honger?
Waarom is er geen vrede?
Wat is onze taak in het leven?
________________________________________________________________

Levensbeschouwing is:

• Een kijk op het leven van één mens
• Een kijk op het leven van meerdere mensen of van een groep mensen: noemen we een herkenbare levensbeschouwing, het heeft vaak ook een eigen naam.

Als iemand een heel eigen kijk op het leven heeft, kan hij toch vinden dat hij ook deel uitmaakt van één van de levensbeschouwingen van een groep mensen: zoals een boeddhist, deze kan zelf ook bepaalde opvattingen over het leven hebben.

In elke cultuur zijn er verhalen bewaard gebleven waarin opvattingen over het leven zijn verwerkt. Religies, levensbeschouwingen en godsdiensten zijn dan een soort opslagplaats voor die verhalen. Soms zijn die allemaal opgeschreven in een boek of verschillende boeken. Bijv. de Bijbel, de Koran, de Tora enz. Die verhalen worden soms ook opgeslagen als sagen, mythen, legenden of sprookjes.

1e bouwsteen: Feiten; dingen die gebeuren, zijn voor iedereen ongeveer hetzelfde
2e bouwsteen: Betekenisvolle gebeurtenissen; dingen die in jou leven belangrijk zijn
3e bouwsteen: Andere mensen; de mensen die een rol spelen in jouw leven. De invloed van andere mensen op jouw leven.
4e bouwsteen: “Het grote verhaal” Belangrijke verhalen die door elke generatie werden doorgegeven. Deze zorgen ervoor dat er herkenbare levensbeschouwingen ontstaan