Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

94, 107, 109, 114, 115, 116, 127

Vertaling Engels


Niveau: 4 VWO

Taal:

Opmerking: Unicom Finals VWO 4


Bekeken: 5024 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Eekhoorn Squirrel

Afgelast Cancelled

Lijzige manier van praten Drawl

Kelder Basement

Ondeugend Mischievous

Schattig Cute

Open Straightforward

Totaal verkeerd Screwed up

Enorm Vast

Onroerend goed Real estate

Facultatief Optional

Praktisch virtuallyTijdrekken They were playing for time

Conservatief Afraid to move with the time

Ten dode opgeschreven His time is running out

Soms At times

Gevangen zitten Doing time

Succesvol The big time

Uiteindelijk At the end of the day

Volkome mislukt Down-and-out

Neerslachtig Downcast

Nuchter Down-to-earthNep Bogus

Onderzoeken Probing

Daaropvolgende Subsequent

Heeft me voor een raadsel geplaatst Has got me really foxed

Geschrokken Devastated

Onderdrukken Suppress

Verhogen Enhance

Geïmproviseerd Makeshift

Uitgeroeid Extirpated

Uitgestorven Extinct

Uitgeroepen tot Dubbed

Onthuld Unveiled

Onuitputtelijk Inexhaustible

Verkorten Curtail

Optional (verplicht) Compulsory/obligatory

Fake Genuine (origineel)

Loved Hated

Tiny Major (groot)

Imprisoned Released

Few Many

Leave Arrive

General Specific

Hostile Friendly

Exhumed Buried

Stormy Calm

Forgotten Remembered

Boring Exciting

Wealthy Poor

Indolent Active/energetic/vibrantMedeplichtige Accomplice

Aanvaller Assailant

Iemand die aanvalt en berooft muggers

Dader Perpetrators

Pooier Pimp

Verduisteraar Embezzler

Aanrander Molesters

Bedrieger Impostor

Handelaar Traffickers

Relschopper Rioters

Gegijzelde Hostages

Indringer Trespassers

Schuldige Culprits

Verdachte Suspect

Geveltoerist Cat-burglar

heler fenceGedaagde Defendant

Getuigenis Testimony

Verachtelijk Despicable

Beschuldigingen Charges

Zware geweldplegingen Grievous bodily harm

Mishandeling Assault

Zinloos geweld Violence

Meedogenloos Ruthlessly

Ontkennen Denied

Persoonsverwisseling Mistaken identity

Opzettelijk vals beschuldigd Set up

Weefsel van leugens Tissue of lies

Bewijsmateriaal Evidence

Onweerlegbaar Incontrovertible

Bedreigen Threatened

Belediging van de rechtbank Contempt

laakbaar (niet aan regels houden) Reprehensible

Strafblad Criminal

Veroordelingen Previous convictions

Dood door schuld Involuntary manslaughter

Advocaat/advocate Solicitor

Verzachtende omstandigheden Mitigating circumstances

Voorwaardelijke straf Suspended sentence

Strafmaat Penalty

Gevangenisstraf Imprisonment

beroep appeal