Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

antwoorden hfst 7

Scheikunde


Niveau: 3 VMBO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 4179 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Natuurscheikunde hoofdstuk 71 omdat het gele balletje zweeft

2 7 x lees ik het woord kracht

3 a omdat ze de blokken anders niet omhoog krijgt

3 b de veerkracht

3 c zwaartekracht

4 lade en losse ( van vracht wagens )

timmerman

5 1 veerkracht

5 2 zwaartekracht

5 3 spierkracht

5 4 kleefkracht

5 5 kleefkracht

5 6 zwaartekracht

6 a naar boven

6 b omdat de aarde ook aan de magneet trekt

7 a spierkracht

7 b naar benende

8 B

10 op de vlieger in bron 4 werken 3 krachten. Schuin omhoog werkt de windkracht. In de richting van het touw werkt de spankracht. En de zwaartekracht werkt rechts naar beneden.

11 a newton

11 b N

11 c altijd naar beneden

11 d 50 N

12 a, b in de tekening 2 cm van de pijl gelijk aan 20 N

12 c de spankracht 2,5 cm is gelijk aan 25 N

de windkracht 3,5 cm is gelijk aan 35N

13 a,b,c,d,e.

windkracht

spankracht

zwaartekracht

14 als je een bal schopt weren de 3 krachten zwaartekracht …………kracht en ……………kracht

15 a spankracht

15 b 3 cm is 30 newton

16 door de zwaartekracht

17 rekt de veer gelijkmatig uit? Ja dat doet hij

18 a 120 kg

18 b 10 N

18 c 1200 N

19 a krachtmeter

19 b

het juiste meet gebruik

zuiver verticaal houden

de krachtmeter niet bewegen

het aflezen met je ogen recht voor het aanwijs streepje

20 0,1 x 10= 1N

21 D

23 a nee dat kun je niet in een tabel

23 b

ruitjes papier

een potlood

een liniaal

een tabel met meetresultaten

24 a

24 b N en cm

25 a 8,50

25 b nee dat hoeft niet

26

Kracht Uitrekking

5 N 2 cm

15 N 4 cm

25 N 5,2 cm

74 N 9 cm

27 door dat er geen linieer verband bestaat

31 a de G

31 b de N

31 c dat kun je niet zien

31 d dat ze de massa vergeten heeft en geen linieer verband heeft gedaan

32 a de hond

32 b de vrouw

32 c dan gaat de vrouw omhoog

33 hoe reken je uit of een hefboom in evenwicht is ?

34 ver van het draaipunt heb je een grote kracht nodig

35 a schaar, nijptang, kruiwagen en een hamer

35 b ze zijn allemaal heel erg lang aan de steel en ze hebben een draaipunt

36 a ver van het draaipunt

36 b ja mijn antwoord klopt

37 flesopener, breekijzer, grasknipper, nijptang, krik, nagelschaar en een deurkruk

38 Links Rechts

Stenen Cm tot draaipunt Stenen Cm tot draaipunt

40 a met een rondje

40 b de afstand van de kracht tot het draaipunt

40 c met een pijl

41

1 20x 40=800

2 10x 80=800

3 beide getallen zijn even groot

4 de hefboom is in evenwicht

5 –

43

1 3x 5=15

2 6x 4=24

3 kracht 2 x arm 2 is groter

4 –

5 kracht 2 x arm 2 is groter

44

1 200 x 2=400

2 400x 1=400

3 ze zijn gelijk

4 de hefboom is evenwichtig

5 –

45

1 25x 40=1000

2 13x 80= 1040

3 kracht2x arm2 is groter

4 -

5 kracht2x arm2 is groter

46

1 25x 4=100

2 10x 9=90

3 kracht 2x arm 2 is groter

4-

5 kracht 2x arm 2 is groter

47

1 700x 5=3500

2 20 x 200=4000

3 kracht 2 x arm2 is groter

4-

5 kracht 2 x arm2 is groter

48 a B

48 b omdat er weinig of geen lange staaf aan zit

49 kijken of je wel conditie heb

50 hoe je de kracht van mensen meet?

51 a de computer

51 b de universiteit in delft

51 c de voetbal

52 a een computer

52 b kracht zetter

53 a een thermometer

53 b graden Celsius

54 a

54 b

54 c

55 a

55 b

56 een onderzoeksvraag

57 of de voetballen even hoog stuiteren

58 a een meetlat

58 b 2 ballen goede ondergrond

58 c op hoe hoog ze komen

59 a of de kranen allebei even veel water geven

59 b een stopwatch

59 c door allebei even lang de emmers er onder te zetten

61 een goede onder grond van dezelfde hoogte laten stuiteren

62 van dezelfde hoogte laten vallen en hetzelfde racket

63 ze doen het allemaal van een ander hoogte of schuin of net iets te hard

64 want die krijgt meer zuurstof