Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Napoleon Bonaparte

Werkstuk Frans


Niveau: 3 HAVO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 12389 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
InhoudsopgaveInleiding Blz. 1

Hoofdstuk 1. Jeugd en privéleven Blz. 2

Hoofdstuk 2. Aan de macht Blz. 3+4

Hoofdstuk 3. Einde van zijn macht Blz. 5

Hoofdstuk 4. Dood Blz. 6

Woordenlijst Blz. 7

Slot Blz. 8

Bronvermelding Blz. 9InleidingWe hebben gekozen voor het onderwerp Napoleon omdat hij een zeer belangrijke man was in de geschiedenis die voor veel veranderingen heeft gezorgd. Ook was zijn leven heel interessant. Hij heeft het van laag edele tot een machtige generaal weten te schoppen. Zo was hij een groot keizer van de fransen, en heerste Europa voor een groot deel alleen rond 1800. Hij heeft bijna heel Europa veroverd. In Frankrijk worden nog steeds wetten gebruikt die hij gemaakt heeft. Eigenlijk weten we nog niet zoveel over hem, we hebben ons er nooit echt mee beziggehouden. Maar nu vinden we het wel leuk om er aan te werken. We willen wel meer over hem weten. Eerst gaan we vertellen hoe zijn jeugd was, wie zijn ouders waren en op welke scholen hij gezeten heeft. Daarna gaan we vertellen over zijn privéleven. Ook gaan we vertellen hoe hij aan de macht kwam en hoe zijn macht eindigde. Als laatste vertellen we over zijn laatste dagen en hoe hij dood ging.Jeugd en privélevenNapoleon Bonaparte is geboren op 15 augustus 1769 op het Franse eiland Corsica. Corsica ligt in de Middellandse zee, voordat Napoleon geboren werd hoorde het nog bij Italië. De familie van Napoleon hoorde tot de verarmde adel van Corsica.

De vader van Napoleon was rechter, daardoor kan hij een studiebeurs voor Napoleon regelen.

De ouders van Napoleon sloten zich aan bij de Franse regering op Corsica en daardoor kon de vader van Napoleon een studiebeurs voor Napoleon krijgen in Frankrijk.

Napoleon ging naar de militaire school in Brienne. Later in het jaar 1784 ging hij naar de militaire school in Parijs genaamd; ‘Ecole Militaire’. Hij verliet deze school een paar jaar later als tweede Luitenant van de Artillerie. Daarna werd hij zelfs Kapitein.

Napoleon werd drie jaar voor het uitbreken van de revolutie tot officier aangesteld. Napoleon werd een aanhanger van de opstandelingen. Hij legde in 1791

de eed van trouw op de republiek af. Na een paar jaar verliet hij Corsica en ging terug naar Nice.

Toulon werd onder leiding van Napoleon veroverd van de Engelsen. Doordat hij dat had gedaan werd hij op zijn 24ste benoemd tot Brigade-Generaal.

Hij ging in het jaar 1795 terug naar Parijs, daar verdedigde hij de Conventie tegen een opstand. Een paar jaar later ging hij de nieuwe regering verdedigen die de naam Directoire kreeg.

Hij was vlak voor een veldtocht getrouwd met Josephine. Hij schreef heel veel brieven omdat hij heel erg naar haar verlangde. Maar Josephine kwam maar niet.

Hij mistte haar heel erg, en bleef heel ongelukkig. Op een dag besloot hij haar een brief te sturen. Hij schreef erin dat hij ontslag zou nemen, als ze niet komt. Daardoor besloot ze wel te komen, omdat niemand hem kwijt wilde. Josephine kan geen kinderen krijgen, dus scheidt Napoleon in het jaar 1809 van haar. Hij vraagt de dochter van een keizer uit Oostenrijk genaamd, ‘Marie-Louise’ ten huwelijk. In het jaar 1811 krijgen ze een zoon, die later troonopvolger zou worden. Zijn zoon is volgens vele door rattengif op het eiland st. Hélena gestorvenAan de machtOp zijn 26ste kreeg hij in maart 1796 het bevel over het Franse leger aan het Italiaanse front. Het leger waarover hij leiding had bestond uit ongeveer 30.000 mannen. Doordat het leger weinig kleding en voedsel had beloofde hij ze dingen zodat ze voor hem gingen werken. Hij beloofde ze bijvoorbeeld dat ze eer, roem e rijkdom zouden krijgen omdat hij ze naar de rijkste plekken van de wereld zou brengen. Doordat hij dat tegen ze zei trokken ze naar Italië.

De Italiaanse veldtocht moest vanuit drie richtingen aangevallen worden. Het Samber en Maasleger vielen de Oostenrijkse hoofdstad aan, en het leger zou dan door de vlakte van Padus en van Adige naar Wenen moeten trekken.

Napoleon versloeg al zijn tegenstanders doordat hij een hele slimme tactiek had. Hij wist de zwakke plek heel goed te vinden. Hij veroverde eerste Millesimo en daarna Milaan. Dus zo liet hij zijn tegenstanders allemaal verdragen tekenen, waardoor ze zijn eigen voorwaarden moesten volgen. Dat was eigenlijk verboden want de Franse Regering had hier geen toestemming voor gegeven.

Hij dwong de kerkelijke staat en de Hertogen van Parma en Modens tot een wapenstilstand. Hij veroverde Italië en hij liet de bevolking grote schatten geld betalen. Dit geld stuurde hij naar Parijs zodat de regering daar rustig te blijft.

Alle veroverde gebieden moesten dezelfde grondwet als Frankrijk aannemen. Zijn succes steeg niet alleen in Italië. Hij werd ook steeds bekender in Frankrijk. Hij was door zijn populairheid de held van Frankrijk geworden.

Hij vond Italië niet genoeg dus ging hij ook Egypte veroveren, omdat hij ook gebieden in het Oosten wilde hebben. Hij moest eigenlijk volgens de regering tegen Engeland oorlog voeren. Napoleon had het al heel slim bedacht, en had een idee. Hij zei dat als ze het Oosten veroveren, de Engelsen niet meer daar kunnen handelen. Dus dan hebben ze de Engelsen al bestreden. De regering vond het een goed idee dus trok het leger via Malta, Egypte binnen. Egypte werd snel door hem veroverd, maar er was een ander probleem opgedoken. De Engelse waren ze veels te slim af. Napoleons leger zat vast in Egypte omdat Engeland een paar dagen later het Middellandse zeegebied in macht had.

Terwijl Napoleon nog vast zat in Egypte verloor Frankrijk al zijn bezittingen in Italië (behalve Genua), doordat Oostenrijk, Turkije en Napels in oorlog gingen tegen Frankrijk. Zodra hij hoorde wat er gebeurd was ontsnapte hij zo snel mogelijk uit Egypte en ging snel terug naar Parijs.

Het volk was niet blij met de regering die ze hadden en steunde Napoleon heel erg. Hij kwam gelijk op een plan om de regering af te zette, gelukkig lukte zijn plan ook. Op 15 december 1799 begon er een soort nieuwe tijdperk, er kwam een nieuwe grondwet. In dat grondwet stond dat er drie mannen de macht hebben. Deze drie mannen noemden ze consul, en de regering noemde ze het Consulaat. Hij werd natuurlijk de eerste consul.Hij werd door die grondwet de machtigste man van heel Frankrijk. Er in stond dat de consul voor 10 jaar aan de macht mocht blijven, en eigenlijk had alleen de eerste consul het voor het zeggen.

Hij deed er alles aan om Frankrijk weer zoals eerst te krijgen. Doordat hij begreep dat je het beste een land op kon bouwen als er vrede was, bood hij Engeland en Oostenrijk vrede aan, maar zij gingen niet akkoord met de voorwaarden en besloten samen een bondgenootschap tegen Frankrijk te vormen.

Hierdoor braken er weer nieuwe oorlogen uit, maar het leger van Napoleon won uiteindelijk toch. Op 9 februari 1801 werd in Luneville het vredesverdrag door Oostenrijk en Napels getekend.

Er was inmiddels geen bondgenootschap meer tussen Oostenrijk en Engeland. Frankrijk kreeg door het vredesverdrag met Oostenrijk en Napels weer in het grootste gedeelte van Italië de macht. Rusland tekende later ook het vredesverdrag.

Dat jaar nog op 15 augustus sloot Napoleon een overeenkomst met paus Pius de 7e de vertegenwoordiger van de katholieke kerk. Hierdoor werd Napoleon ook geliefd bij de katholieken.

Er werd uiteindelijk op 27 maart 1802 ook vrede gesloten met de Engelsen.

Hierdoor werd Napoleon de held van Frankrijk en de Fransen waren er heel blij mee. Hij werd steeds machtiger in Frankrijk en het volk benoemde hem tot consul voor het leven. Hij was zelfs zo machtig dat hij een nieuwe grondwet maakte waarin stond dat hij zelf verdragen mocht sluiten. Hij werd dus eigenlijk een alleenheerser over Frankrijk. Hij vond het niet genoeg om consul voor het leven te zijn, hij wilde meer dan dat. Hij liet zich tot ‘Keizer der Fransen’ door de eerste kamer, het senaat uitroepen. Dit gebeurde uiteindelijk ook door een volksstemming.

Hij werd op 2 december in de Notre-Dame in Parijs tot Keizer gekroond.Einde van zijn machtDe slag bij Waterloo betekende eigenlijk al het eind van Napoleon. Op 20 maart 1815 is Napoleon weer terug in Parijs. Napoleon hoorde dat de vorige avond Lodewijk XVIII Paris heeft verlaten en naar Gent gevlucht is. Niet alle Fransen zijn blij met de terugkeer van Napoleon want er komt natuurlijk weer een nieuwe oorlog. Napoleon nam de macht weer over en maakte een nieuw groot leger om zijn gebieden weer te heroveren. Het had de nacht daarvoor flink geregend, alles was dus een grote drab. Het was dus een zware tocht om alles mee te nemen. Napoleon gaf het startsein om 12 uur. De oorlog was tegen Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Engeland. Napoleon wilde als eerste met zijn leger de Engelse verslaan. De twee kwamen elkaar tegen bij Waterloo. De Engelse werden meerdere keren aangevallen door de Fransen, maar de Engelse hielden vol en Napoleon verloor toen de Pruisen zich aansloot bij Engeland. Napoleon vluchten naar de Engelse haven Rochefort, en wilde zo naar Amerika varen. Helaas werkte dit plan niet aangezien de Engelse hun havens hadden geblokkeerd zodat Napoleon niet weg kon en hij zich wel moest overgeven.Bij het grote gevecht van Waterloo zijn van het Pruisische leger dat 20.448 man had, 3.607 soldaten omgekomen, 8.270 soldaten invalide geworden en 8.270 soldaten gewond geraakt. En bijna 2000 paarden zijn hierbij ook om het leven gekomen. Het Franse leger verloor 6.800 soldaten.Zijn doodNapoleon had de slag bij Waterloo verloren van de Engelsen. Zo hadden de Engelsen hun havens geblokkeerd, zodat Napoleon zich zelf wel moest overgeven. Na de slag van Waterloo hoopte hij te kunnen vluchten door naar Amerika te varen maar dit kon niet, doordat de Engelse havens nog steeds geblokkeerd waren. Op 22 juni 1815 deed Napoleon voor de tweede keer afstand van de troon, maar nu voor altijd. Hij hoopte zijn laatste jaren in Engeland door te brengen maar daar dachten de Engelse anders over. Hij werd door de Engelsen op een boot naar het eiland in de Atlantische oceaan ver van de kust van Afrika, Sint-Helena, verbannen waar hij de laatste 6 jaar van zijn leven doorbracht. Hij had op het eiland een ontzettend saai leven, zo bestond het eiland alleen uit vulkanische rotsen. Uit verveling begon hij te schrijven over zijn vele overwinningen en al zijn herinneringen, ook wandelde hij veel.

Maar de gezondheid van Napoleon ging snel achteruit. Napoleon Bonaparte overleed op 5 mei in 1821, hij werd 51 jaar. Napoleon werd 19 jaar later naar zijn dood in 1840 herbegraven in Parijs in de Dome des Invalides.

Zo gaan er verhalen rond dat de dood van Napoleon werd veroorzaakt doordat hij misschien met rattengif zou werden vergiftigd. En dat zijn lijk in goede staat bleef door het rattengif. Ander zeggen weer dat hij overleed aan maagkanker.In 1940 ontdekt Adolf Hitler de overblijfselen van Napoleon II (de zoon van Napoleon Bonaparte) en liet hem overbrengen van Wenen naar Parijs, om naast zijn vader Napoleon te rusten.

Woordenlijst1. la jeunesse = de jeugd2. le pouvoir = de macht3. la guerre = de oorlog4. la révolution = de revolutie5. le fils = de zoon6. la femme = de vrouw7. la mort = de dood8. la armée = het leger9. le père = de vader10. la constitution = de grondwet11. la île = het eiland12. le soldat = de soldaat13. le empereur = de keizer14. le héros = de held15. le traité = het verdrag16. le membre de la direction = de officier17. la capitale = de hoofdstad18. le mariage = het huwelijk19. la conquête = de verovering20. la séparation = de scheiding21. la direction = de leiding22. la lutte = de gevecht23. la campagne = de veldtocht24. le successeur au trône = de troonopvolger25. la occupation = de bezetting

SlotWe vonden het leuk om dit werkstuk over Napoleon Bonaparte te maken. Het maken van ons werkstuk was zeer interessant. We hadden verleden jaar met geschiedenis al een paar dingen over deze interessante man geleerd, maar doordat we zelf dingen in ons werkstuk mochten verwerken zijn we achter veel dingen gekomen die we niet tijdens de geschiedenis lessen hebben geleerd.

Voordat we aan dit werkstuk begonnen dachten we dat er weinig informatie te vinden is, maar dat viel heel erg mee. We hebben juist heel veel informatie gevonden.

Het was wel een beetje lastig om aan informatie te komen, omdat op sites verschillende dingen staan bijvoorbeeld over hoe oud hij op een belangrijke dag was. Maar als je goed zoekt vind je heel veel informatie. En dat is ons uiteindelijk ook gelukt.

De samenwerking verliep zeer goed. Nadat we wisten wat de opdracht was en welk onderwerp we hadden zijn we meteen aan de slag gegaan. Zo hebben we de taken goed verdeeld en waren we thuis al meteen begonnen aan dit werkstuk. We waren dan ook snel klaar met het maken van dit werkstuk en liepen we al voor op de rest. We hebben allebei onze eigen stukken goed in orde gemaakt en op tijd met elkaar verwisseld om het te controleren.

Zoals u ziet hebben we 6 plaatjes in dit werkstuk gezet. Zelf vonden we deze plaatjes heel mooi en ze pasten heel erg bij de inhoud. Je ziet aan de plaatjes heel erg dat hij de macht heeft, vooral aan zijn houding en zijn kleding. Ook hebben we de plaatjes zelf bewerkt met een kader, 3d en/of schaduw, dat hebben we dus niet zo gevonden op internet.

We vinden zelf eigenlijk dat alles wel goed ging en dat er niet echt iets is dat beter had gekund.

We vonden het maken van dit werkstuk helemaal niet erg, omdat we zelf mochten kiezen welk onderwerp we wilden. Uiteindelijk hebben we ook het onderwerp gekregen wat we wilden en dat scheelt. We hebben zoals u ziet heel erg ons best eraan gedaan, en heel veel tijd erin gestoken.Bronvermelding We hebben de volgende sites gebruikt:• http://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte• http://proto.thinkquest.nl/~llb136/• http://spreekbeurt.freddoweb.nl/napoleon/napoleonfr.htm We hebben de volgende boeken gebruikt:• Napoleon, De groten van alle tijden van Frans Grosfeld

• Napoleon, historie en legende van J. Presser