Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

unit 1,2,3

Engels


Niveau: 4 HAVO

Taal:

Opmerking: rules and words for writing


Bekeken: 5675 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen




Hoofdstuk 1 zinnen



Ik werk momenteel in een supermarkt en ik probeer geld te verdienen voor een geheel verzorgde vakantie naar Griekenland.

At the moment, I’m working in a supermarket and I’m trying to earn money for a tour to Greece



Reizen jullie over een maand met een touringcar naar Spanje?

Are you traveling to spain by coach in a month?



Jason belt me steeds om te vragen hoelaat ik kom.

Jason is constantly calling me to ask, what time I am comming.



Ik heb een hekel aan vertragingen en daarom reis ik zelden met de trein.

I hate delayes that is why I seldom travel by train.



Ik ga voorlopig niet meer op reis.

I’m not going on journey for the time being.



Wat doe jij meestal overdag tijdens de vakantie?

What do you usually do in the daytime during the holidays?



Zij stappen nu over omdat deze trein niet in Hull stopt.

They are chanching trains now because this train doesn’t stop in Hull.



Ik ben nu alleen thuis omdat mijn ouders mijn broer ophalen van het station

I’m home alone now because my parents are picking up my brother from the station.



Wij gaan meestal met de veerboot naar Engeland maar dit jaar gaan we met het vliegtuig.

We go usually to england by ferry, but this year we are going by plane.



Ik koop voortaan geen retourtjes meer omdat ik bij iemand kan overnachten. From now on I’mnot buying any return tickets any more because i can spend the night with someone.





Hoofdstuk 2 zinnen



Ik heb twee jaar geleden het boek van die film gelezen.

I read a book of that movie two years ago.





Waarom heeft BBC vorige week besloten dat interview niet uit te zenden?

Why did the BBC decided last week no to broadcast that intervieuw?



Toen bob en ik de stad wandelde, kwamen we een bekende Nederlandse soapster tegen.

When bob and I were taking a walk in the town, we met a well known Dutch soapstar



Tijdens de vakantie hebben we om de andere dag een film gezien.

During the holidays we saw a ilm every other day



Ik wist niet dat jij vorig jaar een rol hebt gehad in een reclamespotje.

I didn’t know that you played a part in a commercial last year.



Toen wij die aangrijpende hoofdfilm zaten te kijken, moesten we bijna huilen.

When we are wathing that moving feature film, we nearly had to cry.



Wanneer heb jij dat toneelstuk op de radio gehoord?

When did you hear that play on the radio?



Mijn zus en ik zaten naar een uiterst boeiende documentaire te kijken, toen we een knal hoorden.

My sisther and I were wathing on extremely fascinating documentary when we heard a bang.



Vivian las een boek terwijl ze een aflevering van star trek op zat te nemen.

Vivian was reading a book while she was recording an episode of star trek.



Waarom zijn de kijkcijfers tussen de achtste en twaalfde aflevering omlaag gegaan?

Why did the audience ratings drop between the eight and the twelfth episode?





Je zelf voorstellen

Introduce myself



Een foto bijsluiten

Enclose a picture



Via

Through



Ten zuiden van

South of



In de vierde klas

In the fourth form



Zit op de havo

Attend a school of higher general secondary education



Het vwo

A school of pre-university education



Gemeentewoning

Council house



Rijtjeshuis

Terraced house



(half)vrijstaand huis

(semi-)detached house



Zijn met z’n vieren

There are four of us



Verbeteren

Improve



Aan sport doen

Play a sport



Lid zijn van een sportclub

A member of a sports club



Aan fitness doen

Work out



Een eigen kamer

A room of my own



Een kennis

An acquaintance



Gitaar spelen

Play the guitar



Verzamelen

Collecting



Knutselen

Working with your hands



Dol op

Fond of



Niet kunnen uitstaan

Can’t stand



Iets snel beu zijn

Get easily fed up with



Gemeen hebben

Have in common



Benijden

Envy



Ik ga liever

I rather go



Goed kunnen opschieten met

Get on well with



Veel respect hebben voor

Have great respect for



Tevreden

Satisfied



Niet geven om

Don’t care for



Engelse zinnen hoofdstuk 3



Ik schrijf ook al twee jaar met een meisje uit Denemarken.

I’ve also been writing with a girl in Denmark for two years.



Ben je vergeten een foto bij te sluiten?

Have you forgotten to enclose a picture?



Je vraagt in je brief hoe lang mijn broer en ik al een eigen kamer hebben.

You are asking in your letter how long my brother and I have had rooms of our own.



Wij woonden drie jaar in een gemeentewoning toen wij een halfvrijstaand huis kochten.

We had lived in a council house for three years when we bought a semi-detached house.



Ik verzamel al jaren Ierse volksmuziek. I have been collecting Irish folk music for years.



Hoe lang leer jij nou al Engels op school? How long have you studied English at school now?



Dat betekent dat jij al drie jaar keyboard speelde toen je twaalf was.

This means that you had been playing keyboard for three years when you were twelf.



Ik heb nooit iets om hockey gegeven. I have never cared about hockey.



Woon jij al lang in Kopenhagen? Have you lived in Copenhagen for a long time now?



Toen ik drie jaar piano had gespeeld, was ik het beu. When i had played the piano fot three years, I got fed up with it.



grammatica

Unit 1



De present continuous wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling bezig is.

• At the moment I’m staying at a hotel.

• IIt’s very sunny and we’re having a wonderful time.



De present continuous wordt ook gebruikt om aan te geven dat een handeling nog moet komen.

• Next month we’re making a trip to france by coach.

• I’m meeting my Italian pen friend by the end of the week.



De present simple word gebruikt als een handeling regelmatig terugkomt. Dit blijkt in de voorbeeld zinnen uit de woorden every, usually.

• My dad picks me up from the station every Friday.

• We usually book a holiday in the south of france in the summer.



De gewone vorm van de o.t.t. (dus niet de –ing vorm) wordt ook gebruikt als de tijd geen rol speelt. Het gaat alleen maar om het feit, iets dat altijd zo is.

• A lot of British people go on holiday in the south of England.

• It takes 7 hours to travel from Holland to England by ferry.





Unit 2



Als in een zin een tijdsbepaling staat die naar de verledentijd verwijst, dan staat het werkwoord altijd in de verledentijd, ook al ben je in het Nederlands gewend om voltooid tegenwoordige tijd te gebruiken.

• Ik heb gisteravond naar een toneelstuk gekeken / last night I watched a play.

• Zondag hebben ze een harhaling van onm laten zien / last Sunday they showed a rerun of onm.



Ook als de tijdsbepaling het woord wanneer is dan word de (onvoltooid) verledentijd gebruikt.

• Ik weet niet wanneer hij onze breedbeeld tv gekocht hebben / I don’t know when we bought our widescreen tv.

• Wanneer heeft hij in die soapserie gespeeld / when did he play in that soap?



In de verledentijd gebruik je de past continuous bij een handeling die aan de gang was en op een bepaald moment door een andere handeling werd onderbroken

• Ik zat net naar een hoofdfilm te kijken toen hij me belde / I was just watching a feature film when you called me.

• Toen ik jouw brief las, kwam er een extra nieuwsbericht / when I was reading your letter, there was a special news bulletin.



Unit 3



Present perfect (have, has + vd)als er in een zin een tijdbepaling staat die aangeeft dat de handeling of toestand nog steeds voortduurd en na just, never, ever, yet, so far, up till now, (for) how long, lately, since, for, already.



Past perfect (had + vd) handeling die vooraf gingen aan een andere handeling (2x) die al een poos duurde.