Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Grondstoffen en materialen

Samenvatting Scheikunde


Niveau: 3 VWO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 6593 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
Samenvatting Hoofdstuk 6: Grondstoffen en materialen

-100 elementen, komen voor in de natuur, in verbindingen met één of meer elementen.
-Elementen worden onderverdeeld in: metalen en niet metalen
-Door reactievermogen met water en lucht kun je metalen onderverdelen in: edele, halfedele en onedele metalen.
-Edele metalen worden niet aangetast door water en lucht.
-Kenmerken metalen: - glimmend oppervlak
- geleiden warmte
- kunnen vervormd worden
- kunnen gemengd worden
-Een legering ontstaat na stolling van een mengsel van gesmolten metalen, een legering heeft vaak heel andere eigenschappen dan de samenstellende metalen.
-Legeringen zijn: brons, soldeer, rvs en zilveramalgaam.
-Stoffen die vorm geven aan een ander voorwerp worden meestal aangeduid als materialen.
-Materialen zijn bijna altijd mengsels, 4 hoofdgroepen: - metalen
- natuurlijke polymeren
- synthetische polymeren
- composieten
-Polymeren bestaan uit lange ketenvormige moleculen die zijn opgebouwd uit één of meer repeterende brokstukken, als er dwarsverbindingen tussen de ketens komen, ontstaat er een netwerkpolymeer.
-Natuurlijke polymeren zijn biologisch afbreekbaar, synthetische niet.
-Kunststoffen die week worden bij verhitting worden thermoplasten genoemd.
-Kunststoffen die niet week worden bij verhitting, maar bij langere verhitting ontleden worden thermoharders genoemd.
-Combinaties van materialen worden composieten genoemd, bv.: gewapend beton, maar ook beenderen die zijn opgebouwd uit het mineraal apatiet en het eiwit collageen worden tot composieten gerekend.
-Chemische industrie voert men chemische reacties in het groot uit, voorbeelden zijn de productie van staal uit ijzererts en steenkool en de productie van aluminium uit bauxiet.
-Bij staalproductie staan 3 reacties centraal: - omzetting van steenkool in cokes.
- de reactie van cokes met ijzererts
- de omzetting van ruw ijzer in staal met zuurstof.

-Hoogovens IJmuiden verwerkt ruim 10 miljoen ton grondstoffen tot 6 miljoen staal.
-Ze produceren ongeveer 0,1 ton aluminium.
-De reactie van ijzer met zuurstof word roesten genoemd.
-Corrosie is de verzamelnaam voor alle processen waarbij metalen worden aangetast door stoffen uit hun omgeving.
-Ruwe olie word door middel van destillatie gescheiden in ‘deelmengsels’, die aardoliefracties worden genoemd, die worden deels toegepast als brandstof en deels als grondstof.
-Alternatieve energiebronnen, kernenergie, zonne-energie, uit wind, water, etc.
-In een naftakraker word nafta gedeeltelijk ontleed door middel van verhitting. Hierbij ontstaan uit moleculen met lange koolstofketens moleculen met korte koolstofketens.
-Belangrijkste producten van het kraakproces: etheen en propeen, allebei toegepast bij de productie van plastics ( polymere metalen ).
-Alkanen zijn stoffen die alleen bestaan uit C- en H-atomen, bij Alkanen met 4 of meer C-atomen is er sprake van isomerie, het verschijnsel dat verschillende stoffen, met verschillende molecuulstructuren dezelfde molecuulformule bezitten.
-Isomere verbindingen kan men onderscheiden door ze weer te geven met een structuurformule in plaats van met een molecuulformule.