Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Export van Filipijnse vrouwen

Opdracht Aardrijkskunde


Niveau: 3 VWO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 7728 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
11a De trek van de Filipijnse vrouwen naar Hongkong heeft zowel positieve als negatieve gevolgen.

De gevolgen voor de vrouwen zijn dat ze zich niet fijn voelen in Hongkong, ze voelen zich er niet thuis. Ze zijn er om hard te werden en geld te verdienen om hun gezin te onderhouden, maar de bevolking van Hongkong vindt het niet leuk dat ze er zijn en ze sluiten de vrouwen buiten. Want de vrouwen worden gezien als buitenlanders. Doodat de vrouwen geen goed contact krijgen met de samenleving, blijven ze steeds elkaar opzoeken.De gevolgen voor Hongkong zijn dat er geschoolde mensen naar hun land komen en dat is gunstig, want met veel slimme hoogopgeleide mensen in je land kan je veel nieuwe dingen ontwikkelen. En dat is goed voor de economie. Maar anderzijds wordt de bevolking van Hongkong wel een multiculturele samenleving, waarin de verschillende bevolkingsgroepen het niet goed met elkaar kunnen vinden. Als dat zo is vormt het volk niet één geheel en dan bestaat er dus een grote kans op conflicten.De gevolgen voor de Filipijnen zijn dat er veel geld binnenkomt, want de Filipijnse vrouwen sturen vanuit Hongkong geld dat ze verdiend hebben naar hun gezinnen om hun gezinnen te onderhouden. Dit is zo’n hoog bedrag dat het in totaal nog meer opleverd dan de hele traditionele exportproducten.

Maar een ander gevolg is dat het land wel leeg loopt, want de mensen met een goede opleiding gaan dus naar Hongkong. Daardoor blijven er weinig hooggeschoolde mensen over om het land uit zijn economisch belabberde positie te takelen.De gevolgen voor de families van de vrouwen zijn naar mijn mening nog het meest positief. Ze moeten dan wel hun dochter/moeder/zus/vriendin voor lange tijd missen. Deze stuurt hen wel geld. Het zal vast niet veel zijn, ze worden vast niet meteen heel rijk, maar het is wel genoeg om van te leven. En als je bedenkt dat 70% van de Filipijnse gezinnen onder de armoedegrens leeft is dat wel een groot geschenk.11b Als Hongkong zich bij China aansluit heeft dat grote gevolgen voor de Filipijnse vrouwen, ze krijgen dan concurrentie van de vrouwen in China. Dat houdt in dat de Chinese vrouwen de banen van de Filipos willen hebben. Dat heeft als gevolg dat de Filipijnse vrouwen werkloos worden. En ze gaan ook minder verdienen.

Maar door het andere politieke systeem is een massale trek van Chinese vrouwen niet mogelijk en dat zou betekenen dat niet alle Chinese vrouwen naar Hongkong kunnen en dat het arbeidstekort blijft. En dan kunnen de Filipijnse vrouwen naar Hongkong, want die hebben geen last van tussenliggende mogelijkheden.

12 Wanneer in Hongkong het proces van gastarbeider naar arbeidsmigrant op dezelfde wijze zal plaatsvinden als in Nederland, kan je de komende decennia verschillende soorten mobiliteit verwachten.

Er is natuurlijk sprake van arbeidsmigratie, want het voornaamste doel waarom de vrouwen naar Hongkong gaan is natuurlijk werken. Ze gaan er dus heen als gastarbeiders.

In het begin reizen ze steeds heen en weer tussen hun eigen land, de Filipijnen en Hongkong. Zo is het in Nederland ook begonnen. Dit verschijnsel noem je cirkelmigratie.

Vervolgens zag je in Nederland dat de gezinnen de arbeiders achterna kwamen om samen in Nederland te komen wonen. Dit heet gezinsherenigende migratie en ook dit zal op den duur voorkomen in Hongkong. Want de Filipijnse vrouwen hebben alles en iedereen achtergelaten, omdat ze anders niet genoeg geld hadden om te overleven.

Op den duur heb je grote kans dat de Filipijnse vrouwen in Hongkong verliefd worden en dan blijven ze er (samen)wonen. Als dit gebeurd is er sprake van gezinsvormende migratie.

De te verwachten vormen van mobiliteit zijn ruraal-urbane mobiliteit, met als tijdsduur permanent en met als afstand ontwikkelingsland-rijk land.

Ruraal-urbaan, want de Filipijnse komen van uit een arm land met een laag BNP en ze gaan naar het ontwikkelde Hongkong met een hoog BNP. Daarom spreken we ook van ontwikkelingslanden-rijke landen.

De tijdsduur is permanent, want de vrouwen verlaten hun land om een lange tijd in Hongkong te werken en misschien om er op den duur definitief te gaan wonen.Er zijn 3 voorwaarden waaraan geografische mobiliteit moet voldoen.

1. Het moet complementair zijn. Dat wil zeggen dat de gebieden elkaar aan moeten vullen.

In het geval van de Filipijnen en Hongkong is dat zo, want op de Filipijnen heerst een arbeidsoverschot aan vrouwen en in Hongkong is er juist een tekort aan vrouwen. Dit probleem wordt dus opgelost doordat de Filipijnse vrouwen naar Hongkong gaan.

2. Transporteerbaarheid. Er moet een mogelijkheid zijn om de vrouwen vanuit de Filipijnen naar Hongkong over te brengen. Dit is zo, de vliegtickets zijn namelijk goedkoop. (Bron 15)

3. De afwezigheid van tussenliggende mogelijkheden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Taiwan ligt bijvoorbeeld dicht bij Hongkong. Maar Taiwan heeft een snelgroeiende economie en veel arbeidsplaatsen. Ook China ligt in de buurt. China heeft ook een laag levensniveau en goedkope arbeidskrachten, net als de Filipijnen. Dus China is wel een grote concurrent. Maar doordat China een ander politieksysteem heeft, is de trek van de Chinese vrouwen niet mogelijk.