Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Supertex

Praktische opdracht Nederlands


Niveau: 4 VWO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 4004 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
SupertexI Over de manieren van vertellen

In ‘Monyn’ van Dirk Ayelt Kooiman was er sprake van een heel bepaalde manier van vertellen.

- Noem twee heel duidelijke overeenkomsten in de manier waarop verteld wordt in ‘Montyn’ en ‘Supertex’. Uiteraard doe je dat met voor beide overeenkomsten een duidelijke verklaring.

1. Ze vertellen beiden hun levensverhaal aan een ander. Beide mannen ontmoeten aan het begin van het verhaal een persoon waaraan ze hun levensverhaal vertellen, dit was bij ‘Montyn’ een man die ook in het leger had gezeten en bij ‘Supertex’ was het de psychiater.

2. Ze vertellen allebei vanuit de ik-persoon. Doordat ze het over hun eigen verhaal hebben, praten ze over zichzelf. Ze praten dus vanuit de ik.- Noem twee heel duidelijke verschillen in de manier waarop verteld wordt in ‘Montyn’ en in ‘Supertex’

1. ‘Montyn’ wordt chronologisch verteld. Bij ‘Montyn’ begin je aan het begin te lezen en zo volg je zijn levensweg, dit is een heel overzichtelijke manier. Het is zo makkelijker voor de lezer om alles te begrijpen en op een rijtje te krijgen.

2. Bij ‘Montyn’ wordt het hele verhaal verteld en pas op het eind komt hij weer terug bij ‘nu’, maar bij ‘Supertex’ kom je telkens weer terug bij ‘nu’ doordat er vragen worden gesteld door de psychiater.II Over de stijl

Blz. 105 onderaan. ‘Toen ze mijn hand losliet … voordat ik geboren was.’ Dit wordt door literaire critici wel een schoolvoorbeeld genoemd van de stijl van de Bouquetreeksroman. Citeer twee duidelijke voorbeelden uit het boek waarin je deze zelfde stijl herkent. Geef bij elk voorbeeld duidelijk aan op welke bladzijde je het tegenkomt en geef bij elk citaat aan waarom je voor dit citaat hebt gekozen.

Blz. 106 (1 na laatste alinea) ‘We keken elkaar aan … dat ik haar verlosser werd’. In dit stukje ontmoet Max Esther tegen en op het moment dat ze elkaar zien wist hij dat hij haar verlosser werd.

Blz. 183 (onder aan de bladzijde) ‘Toen zag ik haar … die beloofde liefde’. In dit stukje ontmoet Boy Sulamit, hij ziet haar en is meteen verliefd op haar.

III Over de inhoud

A. Max had, toen de vader nog leefde, een niet zo geweldige relatie met hem. Over bepaalde punten waren ze het wel en over andere punten waren ze het niet eens, zeker niet als het ging over de zaak ETI.

- Omschrijf twee punten waarover ze het betreffende de zaak wel eens waren, uiteraard met voor elk punt een toelichting (blz. aanduiding + omschrijving)

1. De mannen hadden allebei een hele boel zaken relaties, ook in het buitenland. Dit was vooral omdat ze zo het goedkoopst konden produceren. En dan konden ze veel winst maken, want dat was iets waar ze allebei naar streefden, het maken van veel winst. (blz. 17)

2. Ze handelden allebei op dezelfde manier, ze waren allebei ‘dictators’ en confectiegeniën. Ze waren allebei ook heel fel met handelen en met het maken van deals. Ik denk ook dat het hierdoor onder andere botste, want twee dictators in één land dat kan gewoon niet goed gaan.

- Omschrijf twee punten waarover ze het betreffende de zaak niet eens waren, uiteraard ook hier met voor elk punt een toelichting (blz. aanduiding + toelichting)

1. Max Breslauer wilde best namaak producten verkopen, maar zijn vader wilde daar niets van weten, omdat het onwettig is en ze zouden een rechtszaak riskeren.

(Blz.66 + Blz. 166 laatste regel)

2. Max Breslauer wilde ‘Supertex’ upgraden tot een keten waar je designer’s quality kon krijgen, tegen betaalbare prijzen. Maar zijn vader vond dit helemaal niks, hij viel zelfs in slaap tijdens de multimediapresentatie van Max’ idee. (Blz. 70)

B. Door heel de inhoud heen wordt kwistig gestrooid met joodse spreekwoorden. Het gebruik hiervan heeft iets te maken met de relatie vader-zoon. Welke functie schrijf je aan dit verschijnsel toe? Ook hier weer: graag antwoord met toelichting.

De vader, Simon Breslauer, heeft behoefte aan de overdracht van de cultuur. Simon kende al die spreekwoorden, doordat hij vroeger in het werkkamp allemaal Jiddische spreekwoorden heeft geleerd van een man van 33 jaar die het Jiddisch vast ging leggen en beschrijven alsof het een vorm van archeologie was. De man leerde Simon de woorden omdat hij vond dat iemand ze door moest geven. De man werd doodgeslagen en Simon had alle spreekwoorden nog in zijn hoofd.

Op het laatst zegt Max dat alle spreekwoorden nu, na zijn vaders dood allemaal in zijn hoofd zitten. Dit is ongeveer dezelfde situatie als waarin zijn vader toen zat. Dus eigenlijk is Max nu diegene die de spreekwoorden nu allemaal door moet geven.IV Structuur

Een van de joodse spreekwoorden luidt: Als een vader iets aan zijn zoon schenkt, lachen ze allebei en als de zoon iets aan zijn vader schenkt huilen ze allebei. Juist dit spreekwoord wordt herhaaldelijk in deze roman geciteerd. Daardoor wordt het tot een belangrijk leidmotief.Wat is de specifieke functie van dit leidmotief?

Dit spreekwoord benadrukt de tegenstelling tussen materialisme en idealisme. Want wanneer de vader iets aan zijn zoon geeft dan is dat eigenlijk normaal, het is dus meer een vorm van materialisme. Maar wanneer de zoon iets aan zijn vader geeft dan is dan best speciaal, het is dus een vorm van idealisme.

In het geval van ‘Supertex’ is het de hebzucht van de vader en van de zoon die tegenover het contact tussen vader en zoon staat. Max heeft het materialisme van zijn vader eerst heel erg afgekeurd, maar nu hij zelf ook volwassen is, is hij net zo materialistisch geworden.