Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Broeikaseffect

Werkstuk Aardrijkskunde


Niveau: 3

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 4821 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
InleidingHet broeikaseffect verschijnt steeds vaker in de krant. Dat mag ook wel, want het gaat niet zo goed met het broeikaseffect op aarde. De temperatuur gaat stijgen, of beter gezegd, is al aan het stijgen. De hoeveelheid aan broeikasgassen neemt snel toe en de gevolgen hiervan zijn groot. Dit werkstuk geeft je info over het broeikaseffect en dingen die er bij horen zoals zeespiegelstijging, wat zijn de oorzaken van het broeikaseffect enz. Ook zijn er tabellen en illustraties in het werkstuk te vinden.

Hoe ben je aan informatie gekomen?

De meeste informatie heb ik uit de bibliotheek en van mensen of organisaties die ik geschreven heb. Ook staat er tegenwoordig in elk milieutijdschrift of krant wel iets in over het broeikaseffect. Ik heb verschillende informatie ook uit eigen kennis. Sommige dingen daarvan heb ik ook in mijn werkstuk verwerkt, maar lang niet alles, want dat paste niet.

Wat is het broeikaseffect? en hoe ontstaat het?De aarde wordt van nature op temperatuur gehouden door het broeikaseffect. Dat hebben we vooral te danken aan de aanwezigheid van waterdamp en koolzuur in de atmosfeer. De warmte die de aarde van de zon ontvangt wordt vooral door deze gassen vastgehouden. Als dit natuurlijke broeikaseffect niet zou bestaan dan zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden.De mens is echter op grote schaal bezig om de samenstelling van de atmosfeer te veranderen, onder andere door verbranding, ontbossing en verkeer. Daardoor komen er meer gassen, waaronder koolzuur in de atmosfeer. Dat versterkt het broeikaseffect en leidt op den duur tot een warmer klimaat. Ook de hoeveelheden neerslag, wind en bewolking kunnen dan veranderen.De jaren 1988-2000 waren in ons land opvallend warm. In die jaren waren vooral de winters heel zacht; de winter van 1996 was de eerste die brak met die traditie. De warme jaren zijn vooral het gevolg van afwijkende patronen in de grootschalige luchtstromingen. De hogere temperaturen in Nederland zijn grotendeels gecompenseerd door lagere temperaturen elders.Toch wordt het klimaat wereldwijd langzaam warmer. Aan het begin van deze eeuw steeg de wereldgemiddelde temperatuur met ongeveer een halve graad. Deze stijging wordt vooral toegeschreven aan natuurlijke oorzaken, zoals een toevallige afname van het aantal vulkaanuitbarstingen. De laatste twintig jaar is de temperatuur sterker gestegen.Na de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo op de Filippijnen is deze trend tijdelijk onderbroken. De stofwolk, die deze vulkaan uitstootte, leidde tot een wereldwijde temperatuurdaling van ongeveer een halve graad. Inmiddels is dit stof sinds een paar jaar verdwenen en de wereldgemiddelde temperatuur van 1994 behoort tot de hoogste sinds de metingen begonnen in 1861, terwijl 1995 mondiaal het warmste jaar in de hele reeks is geworden.De waargenomen wereldwijde opwarming is ruwweg even groot als de temperatuurverandering die klimaatmodellen berekenen op grond van het toegenomen broeikaseffect. Er zijn aanwijzingen dat de huidige opwarming minstens voor een deel is toe te schrijven aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Het warmere klimaat van de laatste tientallen jaren is ook een aanwijzing dat klimaatmodellen best eens gelijk zouden kunnen hebben en dat we op weg zijn naar een klimaat, waarin koude perioden zeldzamer worden en warme perioden normaal.Oorzaak

Het komt vooral door de stoffen:

Kooldioxide(CO2): dit ontstaat bij het verbranden van stoffen als steenkool, aardolie en aardgas. CO2 ontstaat ook bij het kappen van bomen.

Methaan: (CH4): dit ontstaat vooral in de landbouw en veeteelt.

Dikstikstofoxide (N2O, lachgas): ontstaat bij het gebruiken van mest en het verbranden van brandstof.De stoffen komen van de piepschuimfabricage met 34,6%, koelmiddel met 35,3%, drijfgas met18,1%, ontvettingsmiddel met 5,4% en 6,6 van overige zoals de uitlaat van auto?s en andere fabrieken.4.Gevolg

Doordat het dus overal warmer wordt word het ook warmer op de noordpool en de zuidpool. Het ijs daar gaat dan smelten en al het ijs drijft naar het bewoonde gebied en kan voor overstromingen zorgen.

Ook het ijs in de bergen gaat smelten en rivieren als de Rijn komen dan helemaal vol te staan en kunnen zelfs overstromen. Ook sommige dieren kunnen uitsterven zoals de ijsbeer en de pinguļ®® Als er niks aan gedaan wordt zal het op aarde ook steeds warmer worden. In Afrika is het al heel warm en daar zullen vele oogsten mislukken en het land zal uitdrogen en dus zal iedereen sterven van honger van honger en dorst.De gevolgen van het broeikaseffect zijn grot. Vooral de stijging van de zeespiegel zal grote problemen opleveren. Ook het aantal stormen in Nederland zal toenemen naarmate het klimaat warmer wordt. Toch blijft het nog de vraag of het in Nederland ook warmer zal worden, want als de luchtstroom zal veranderen door het broeikaseffect zou het hier wel eens kunnen worden (zie afbeelding 1.3).Toch mogen we blij zijn dat het broeikaseffect er is want anders zou het op aarde wel zo?n dertig graden kouder zijn.

1.3 In ons land is het vele graden warmer dan in Labrador dat op dezelfde breedtegraad ligt. Dit komt door de warme golfstroom. Als deze door het broeikaseffect verandert, kan het bij ons veel kouder worden.5.Hoe het verder gaat

Als het zo door gaat zal het heel heet worden hier op aarde. Als er niks op wordt gevonden om of de gassen kooldioxide, methaan en dikstikstofoxide weg te halen uit de atmosfeer, of als de mensheid al die gassen blijft produceren zal de aarde uiteindelijk zo heet worden dat het hier in Nederland even heet wordt in de winter als in Afrika in de zomer. De zomers zijn dan veel te droog en dan wordt het dus erg moeilijk om goed te oogsten.

Als er geen gassen meer worden geproduceerd en alle gassen uit de lucht worden verwijdert kan alles weer normaal worden. Dan is er niets meer aan de hand en kan ieder mens weer gewoon verder leven.

Er moet dus echt iets aan gedaan worden. Het is voor de hele wereld een groot probleem. Ook aan de andere kant van de wereld hebben ze last van het broeikaseffect. Overal waar je maar kunt bedenken is er een broeikaseffect