Shoutbox

De shoutbox wordt geladen...

Stad en Land §1+2

Samenvatting Aardrijkskunde


Niveau: 2 VWO

Taal:

Opmerking:


Bekeken: 7926 keer


Beoordeling


Dit huiswerk delen & naar vrienden sturen
§1
De dichtheid van voorzieningen en bewoning heet stedelijkheid. In grote steden zijn veel cafés, kantoren, bioscopen enz. In kleinere steden is dat veel minder. In een gebied waar meer mensen in de stad wonen dan erbuiten heet een stedelijk gebied.
Met land wordt vaak het platte land genoemd. Dat is eigelijk niet het goede woord en dus kan het beter landelijk gebied worden genoemd. Dat is een gebied buiten de stad.
Landelijke gebieden zijn vaak afhankelijk van de voorzieningen uit de steden. Maar de landelijke gebieden hebben ook functies voor mensen in de stad zoals campings, bos heide en fietspaden.
Steden groeien doordat mensen vanuit buiten de stad naar de stad trekken. Dat heet urbanisatie. Deze kwam vooral op gang in de industriële revolutie. Door de machines kwam er steeds minder werd in de landbouw en kwamen de boeren naar de steden om daar werk te zoeken.
Fabrieken werden in woonwijken gebouwd omdat er nog geen goede wegen en vervoersmiddelen waren. Zo konden de mensen lopend naar hun werd zonder heel lang te hoeven lopen.
Rond 1960 vonden mensen het juist weer niet fijn om in de steden te wonen, dus gingen ze weer verhuizen. Dat is suburbanisatie. Dat kwam omdat de woningen te klein waren, en mensen de stad vies en druk vonden. Vaak bleven de mensen wel in de stad werken.
In de landelijke gebieden werden recreatiemogelijkheden gemaakt omdat de mensen steeds meer vrije tijd kregen.

§2
Toen de suburbanisatie plaats vond zijn fabrieken en industrieterreinen verplaatst naar gebieden buiten of aan de rand van de stad. Er vond scheiding van functies plaats. Dat betekend dat wonen en werken gescheiden zijn.
Een stad veranderd steeds. Daarom wordt er een bestemmingsplan gemaakt. Daarin staat welke stukken van de stad gebruikt worden voor woningen, winkels, horeca enz. Het bestemmingsplan moet kloppen met de plannen van de rijksoverheid. En er moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de bewoners van de stad. Daarom kunnen de bewoners reageren op het bestemmingsplan. Dat heet inspraak.
De gemeenste maakt regelmatig huis-aan-huisbladen om mensen te informeren over de stad.
De leefbaarheid van steden is de maat waarmee wordt aangegeven of het prettig is om in een bepaalde plaats te wonen of juist niet. Tot voor kort waren vele Nederlandse wijken slecht leefbaar. De huizen waren klein en slecht onderhouden en er was weinig speelruimte.